Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

1. grav.-us (blodtype,virus ÷HIV)

Navne
KIA Profil: 1. grav.-us (blodtype,virus)
1. graviditetsus. - uden HIV
1. graviditetsundersøgelse ej virusmarkør
Koder
KIA00106
GRAV1EJVIR (version 1)
Udførende laboratorium
Dagligt

Udføres i graviditetens start som en del af svangreprofylaksen. Målet er at finde de kvinder, som er RhD negative og som er i særlig risiko for at udvikle antistoffer mod erytrocytter, som kan skade deres foster.

Der tages prøver som undersøges for blodtype + irregulære blodtypeantistoffer samt screeninger hepatitis B og Syfilis.

Denne analysepakke indeholder IKKE undersøgelse for HIV, og benyttes kun hvis kvinden ikke ønsker at bliver undersøgt for HIV.

Forventet fødested og graviditetsuge bedes oplyst ved rekvirering.

Præanalytisk generelt
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Præanalytisk, hospital
Ved prøvetagning svares på klinisk information vedr. sikring af patientidentitet.
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Lilla/Sort

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

1
lilla6S
6 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)