Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

01 september 2021

Ændring af anæmiudredning

06 november 2019

Orosomukoid nedlægges

15 august 2019

Udskiftning af gelglas

30 januar 2019

Vitamin D