Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Serotonin;P

Navne
Serotonin;P
Serotonin;P
P-Serotonin
P—Serotonin; stofk. = ? nmol/L
Koder
NPU03417
SEROT (version 3)

P-serotonin anvendes (evt. sammen med P-Chromogranin A og U-5-HIAA) til udredning og diagnosticering ved mistanke om carcinoid tumor, herunder ved fund af levermetastaser med ukendt primærtumor.
Analysen anvendes også til at følge behandlingsrespons og tegn til recidiv.

Enhed: nmol/L
Præanalytisk generelt
1 mL
EDTA-plasma
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet
Centrifugeret (gel)
Afpipetteret 12 t 2 u
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Specialcentrifugeres (se nedenstående)
Centrifugeres 10 min ved ca. 200g.
Den øverste 2/3 af supernatanten afpipetteres til plastrør, som kølecentrifugeres 20 min. v. 3000 g.
Den øverste del af supernatanten afpipetteres til plastrør og fryses straks.
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Sendes frossen på tøris
Præanalytisk, praksis
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
2 u
12 t
3
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)