Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Oxalat;Pt(U)

Kan ikke bestilles i Sundhedsplatformen. Den skal bestilles som: Oxalat (Lokal);U - EPC00032, og vil automatisk blive ændret til korrekt analyse. Hvad betyder det?
Navne
Oxalat;Pt(U)
Pt(U)-Oxalat
Pt(U)—Oxalat; stofhast.(proc.) = ? µmol/d
Koder
NPU03951
DUOXALAT (version 2)
Udførende laboratorium

Bestemmelse af døgnurin oxalatudskillelse.

Enhed: µmol/d
Præanalytisk generelt
3 mL
Surgjort urin
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet1 d > 4 mnd
Centrifugeret (gel)
Afpipetteret
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Fryses
Opsamles i ren 2,5 L plastdunk tilsat 100 mL saltsyre. På opsamlingsbeholder angives tydeligt opsamlingsperiode. Hvis delmængde afleveres/indsendes til laboratoriet, skal diuresen også oplyses. Før udtagelse af delmængde blandes den surgjorte døgnurin grundigt.
1 stk hvid3S

hvid3S thumb 3 mL, ingen tilsætning. Hvid prop, sort ring.

Sendes frossen på tøris
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 Hvid/Sort

hvid3S thumb 3 mL, ingen tilsætning. Hvid prop, sort ring.

> 4 mnd
1 d
2
hvid3S
3 Hvid/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)