Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Hæmoglobintype gruppe;Hb(B)

Navne
Hæmoglobintype gruppe;Hb(B)
Hæmoglobintype gruppe;Hb(B)
Hb(B)-Hæmoglobintype;egenskabsart(liste)
Hb(B)—Hæmoglobintype; egenskabsart(liste; proc.)
Koder
NPU17703
HBTYPE (version 4)
Udførende laboratorium
Hæmoglobinopati-undersøgelse, fraktioneret hæmoglobin, hæmoglobinelektroforese

Ved en hæmoglobintype bestemmelse undersøges patienten for alfa- og beta-thalassæmi samt forskellige almindelige hæmoglobinvarianter som f.eks. seglcelleanæmi, HbC, HbE,
HbD osv, men også for mere sjældne varianter. Desuden undersøges visse af patienterne for delta-beta-thalassæmi mv. når der er begrundet mistanke om dette. Hvis patienten har en hæmoglobinvariant eller er bærer af beta-thalassæmi, bestemmes denne afvigelse på genniveau via sekventering af det pågældende gen.

Ved rekvirering skal rekvirent oplyse patienten etniske oprindelse, om patienten har fået blodtransfusion inden for de sidste 3 mnd og, hvis patienten er gravid, i hvilken graviditetsuge.

Præanalytisk generelt
5 mL (min. 0,5 mL (små børn))
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Sendes via RH 3011
Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Lilla/Sort

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

0,5 mL (små børn)
4
lilla6S
6 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)