Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Paliperidon;P

Navne
Paliperidon;P
Paliperidon;P
P-9-hydroxy-Risperidon;stofk.
P—Paliperidon; stofk. = ? nmol/L
Koder
NPU18359
PALIPERI (version 3)
Udførende laboratorium
3-4 gange pr. uge
Invega, Xeplion.
Del af Risperidon+metabolit gruppe;P - NPU29383, som er den analyse, der skal bestilles
Kan også rekvireres solitært
Enhed: nmol/L
Præanalytisk generelt
Patienten bør være medicinfastende
1 mL (min. 0,2 mL)
Serum
Heparinplasma
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Opbevares på køl ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Henstår til koagulering i min 30 minutter. Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min). Afpipetteres
1 stk rød6S

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Rød/Sort

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

0,2 mL
Opbevares på køl ind til forsendelse.
3
rød6S
6 Rød/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)