Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

APC-gen;DNA

Navne
APC-gen;DNA
APC-gen;DNA
DNA(spec.)-APC-gen;(Ny familie)
DNA(spec.)—APC-gen; sekv.var. = ?
Koder
NPU19008
DNAAPC (version 1)
Udførende laboratorium
GS, FPC, BTPS2, coloncancer, FAP, familiær adenomatøs polypose, somatisk tarmcancer, somatisk colorektalcancer, Gardner syndrom, polyposis coli, HNCCP2

Analysen vil altid medbestille en kontrolprøve, således at der sendes to glas; ét til screen/diagnose og ét til kontrol.

Omfatter følgende løsning:
Screening: Screening af ny familie
Kontrolprøve: Verificering af fund

Præanalytisk generelt
Min. 1 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Underskrevet PTB
Holdbarhed
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares på køl eller stuetemp. ind til forsendelse.
1
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)