Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

COL1A1-gen;DNA

Importeret fra tidligere system. Indhold med forbehold for konverteringsfejl
Navne
COL1A1-gen;DNA(spec.)
COL1A1-gen;DNA
DNA-COL1A1-gen
DNA(spec.)—COL1A1-gen; sekv.var. = ?
Koder
NPU19044
DNACOL1A1 (version 1)
Udførende laboratorium
Præanalytisk generelt
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
1
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)