Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

SERPINA1-gen;DNA

Navne
SERPINA1-gen;DNA
SERPINA1-gen;DNA
DNA(spec.)-SERPINA1-gen
DNA(spec.)—SERPINA1-gen; sekv.var. = ?
Koder
NPU19170
DNASERP1 (version 1)
Udførende laboratorium

Genundersøgelse:
SERPINA1-gen; sekv.var.
exon 3 codon 264 (S-variant)
exon 5 codon 342 (Z-variant)

Sygdom / Lidelse:
?1-Antitrypsin-mangel

Præanalytisk generelt
3,5 mL
Citratblod
Prøvenummer og CPR-nummer
Præanalytisk, hospital
1 stk blå3,5S

blaa35S thumb 3,5 mL. Natrium-citrat (3,2%). Lyseblå prop, sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen findes ikke i WebReq
1
blå3,5S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)