Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Albumin / Kreatinin-ratio;U

Navne
Albumin / Kreatinin-masseratio;U
Albumin / Kreatinin-ratio;U
U-Albumin / Kreatinin; masseratio
U—Albumin/Creatininium; masseratio = ? × 10-3
Koder
NPU19661
UALBCREM (version 1)
Udførende laboratorium
Dagligt

Beregning med enheden "x 10exp-3" Der afgives automatisk samtidig svar med enheden "g/mol" Indikation: Screening for og kontrol af albuminuri. Urin albumin/kreatinin ratio bruges primært som mål for nyrepåvirkning ved diabetes mellitus, hypertension, præeklampsi eller egentlig nyresygdom.

Enhed: × 10^-3

<=30

Præanalytisk generelt
3 mL (min. 1 mL)
Urin
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Holdbarhed: Stuetemperatur: 7 d., Køleskab (2-8°C): 1 M.
Præanalytisk, hospital
Centrifugeres og afpipetteres i plastrør
1 stk hvid3S

hvid3S thumb 3 mL, ingen tilsætning. Hvid prop, sort ring.

Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 3 Hvid/Sort

hvid3S thumb 3 mL, ingen tilsætning. Hvid prop, sort ring.

1 mL
Holdbarhed: Stuetemperatur: 7 d., Køleskab (2-8°C): 1 M.
1
hvid3S
3 Hvid/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)