Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Antitrombin (enz.);P

Navne
Antitrombin (enz. faktor Xa);P
Antitrombin (enz.);P
P-Antitrombin (enz.);(faktor Xa; IS 93/768)
P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 93/768; proc.) = ? × 10³ IU/L
Koder
NPU21557
AT3 (version 4)
Udførende laboratorium
Hele døgnet
AT3, ATIII, antitrombin, antithrombin

Indikation: Mistanke om: medfødt Antitrombin III mangel, Dissemineret intravaskulær koagulation (DIC). Recidiverende dybe venetromboser. Nefrotisk syndrom. Leversygdomme. Ved terapi med heparin eller Antitrombin III.

 

Enhed: × 10^3 IU/L

0 d-6 d: 0,4 - 0,9
6 d-1 måned: 0,45 - 1,01
1 måned-3 måned: 0,61 - 1,15
3 måned-125 år: 0,83 - 1,15

Blodprøven bør tages med så let stase som muligt. Ved brug af ”sommerfugl” ikke som det første glas!. Centrifugeres og analyseres inden 3 timer, ellers afpipetteres. Der må kun afpipitteres ned til ½ - 1 cm fra cellelaget.

Plasma er stabilt i 24 timer ved stuetemperatur og 1 måned ved –20oC. Frossent prøvemateriale optøs ved 37oC i 10 minutter og centrifugering gentages. Efter optøning skal analysering være foretaget inden for 2 timer.

se mere om AT3 på: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersoegelser-og-proever/klinisk-biokemi/blodproever/antitrombin-at/

 

Præanalytisk generelt
Citratplasma
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Afpip: Køl (2-8°C): 1 d, Frost (-20°C): 1 mnd
Præanalytisk, hospital
Hvis prøven tages med "sommerfugl", må AT3 ikke tages som glas nr. 1, da glasset så ikke fyldes korrekt.
Centrifugeres og analyseres inden 3 timer, ellers afpipetteres.
Der må kun afpipetteres ned til ½ - 1 cm fra cellelaget.
Plasma er stabilt i 24 timer.
1 stk blå3,5S

blaa35S thumb 3,5 mL. Natrium-citrat (3,2%). Lyseblå prop, sort ring.

Præanalytisk, praksis
Ikke relevant at tage i praksis.
Afpip: Køl (2-8°C): 1 d, Frost (-20°C): 1 mnd
4
blå3,5S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)