Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Leukæmiklassifikation;B

Navne
Leukæmiklassifikation;B
Leukæmiklassifikation;B
B-Aberrant celle population(fænotype);taxon
Koder
NPU21860
MRKLB (version 1)
Markørundersøgelse, Leukæmi diagnostik, Lymfom diagnostik, Leukæmi Associeret Immunfænotype, LAIP.

OBS: Udføres kun efter telefonisk aftale med udførende laboratorium (Aftale laves af rekvirent).

Flowcytometri, immunfænotypning af mononukleære celler fra blod.

  • Mistanke om leukæmi eller lymfom hos børn.
  • Udredning af cutant T-celle lymfom/Mycosis Fungoides/ Sezary Syndrom (obs pro) hos voksne.
  • Undersøgelsen omfatter subpopulationer af T- og B-lymfocytter (naive/memory), samt aktiveringsmarkører fordeling af myeloide celler

Glas haves ikke på BoH. Hvis prøvetagning skal foregå på BoH, skal prøveglas bestilles fra Vævstypelab.

OBS. Denne analyse bliver ofte, fejlagtigt bestilt i stedet for Hæmatologisk markørundersøgelse >16 år

Præanalytisk generelt
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
Der tages 2 stk Rød10SP. Specialrør som indgår i prøvesæt fra VTL 7631.
Prøveglassene opbevares i køleskab før prøvetagning og tages ud og står til stuetemperatur inden prøvetagning.
2 stk Specielle

Specialglas. Se præanalytisk beskrivelse.

Skal sendes på prøvetagningsdagen. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
1
Specielle
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)