Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Thiopurin Methyltransferase Fænotype;B

Navne
Thiopurin Methyltransferase Fænotype;B
TPMT-fænotype;DNA
Ercs(B)-Thiopurin S-methyltransferase;kat.k.(Mercaptopurin)
Koder
NPU27615
TPMTFÆNO (version 2)
Udførende laboratorium

Forud for AZA/6MP/6TG-behandling.

Enhed: nkat/L

Kan være misvisende i 6-8 uger efter erythrocyttransfusion.

Prøven kan ikke tages fredage og dagen før helligdage.

Præanalytisk generelt
4 mL
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Skal sendes på prøvetagningsdagen. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
Opbevares ved stuetemp. ind til forsendelse.
2
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)