Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Paraneoplastisk syndrom-Ab gruppe;P

Navne
Paraneoplastisk syndrom-Ab gruppe;P
Paraneoplastisk syndrom-Ab gruppe;P
P-Paraneoplastisk syndrom-Ab gruppe
P—Paraneoplastisk syndrom-antistof; arb.k.(liste; proc.)
Koder
NPU29517
PARASYN (version 3)
Udførende laboratorium

Mistanke om paraneoplastisk neurologisk syndrom. Cancersygdomme kan være associeret med onkoneurale autoantistoffer rettet mod komponenter i det centrale eller perifere nervesystem. Autoantistofferne kan påvises tidligt i forløbet og ofte før patienten udvikler cancer. Autoantistofferne ses hyppigst ved småcellet lungecancer (SCLC), brystcancer, ovariecancer, testiscancer, thymom og lymfom. Paraneoplastiske neurologiske syndromer skal primært overvejes ved symptomer på cerebellar eller limbisk degeneration samt ved polyneuropati.

Titin-IgG;P
Zinc finger protein ZIC 4-IgG;P
Præanalytisk generelt
2 mL
Serum
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.
Præanalytisk, hospital
1 stk rød6S

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Rød/Sort

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.
3
rød6S
6 Rød/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)