Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Natalizumab-Ab;P

Navne
Natalizumab-Ab;P
Natalizumab-Ab;P
P-Natalizumab-antistof;arb.k.(proc.)
P—Natalizumab-antistof; arb.k.(proc.) = ?
Koder
NPU53976
TYSABRI (version 1)
Udførende laboratorium

Tysabri (Natalizumab) er et humaniseret, rekombinant monoklonalt antistof, som binder til ?4-subenheden af ?4?1 og ?4?7 integrin på mononukleære blodceller, og blokerer deres binding til bl.a. adhæsionsmolekylet VCAM-1 på endothel celler. Prøverne testes for tilstedeværelse af Tysabri-bindende antistoffer.

Blodprøver tages på patienter under Tysabri-behandling efter 3, 6, og 12 måneders behandling.

Pris: 598 kr
Præanalytisk generelt
Prøverne tages mindst 1 uge efter Tysabri-behandling
3 mL
Serum
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Henstår til koagulering i min 30 minutter. Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min). Afpipetteres. Fryses
2 stk rød4S

roed4S4 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

Sendes frossen på tøris
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
1
rød4S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)