Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Aldosteron-Renin ratio;P

Navne
Aldosteron / Renin;P
Aldosteron / Renin;P
P-Aldosteron / Renin
P—Aldosteron/Renin; arb.stofratio(IRP 68/356; proc.) = ? nmol/IU
Koder
NPU53987
ALDO/RENIN (version 1)
Udførende laboratorium
1 x ugentligt

Aldosteron/renin ratio er forhøjet ved primær hyperaldosteronisme, som må mistænkes ved hypertension, der er svær, opstår i ung alder, er familiær eller er ledsaget af tendens til hypokaliæmi.

Enhed: pmol/mIU

< 31,0

Hvile er ikke et krav før prøvetagning. Vær dog OBS på, at referenceintervallerne for hhv. Aldosteron;P og Renin;P er opdelt, afhængig af om patienten har eller ikke har hvilet ½ time i liggende stilling før prøvetagning.

Præanalytisk generelt
Lægemidler, der kan ændre P-Renin og/eller P-Aldosteron koncentrationen i plasma, som: Betablokker, diuretika, antihypertensiva, gestagener, østrogener, kortiosteroider, NSAID-præparater, Laksantia, clonidin, ACE- inhibitorer, renin- hæmmere, Angiotensin II-receptorblokkere, Beta-blokkere, glucokortikoider og lakrids bør være seponeret i mindst 14 dage før prøvetagning, hvis det er muligt.
Spironolakton og eplerone behandling bør seponeres i mindst 4 uger før prøvetagningen.
Der bør ikke tages prøver fra patienter, som modtager terapi med betydelige biotindoser (> 5 mg/dag) før mindst 8 timer efter seneste biotindosering.
1 mL
EDTA-plasma
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet
Centrifugeret (gel)
Afpipetteret1 d 1 år
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min). Afpipetteres. Fryses
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Sendes frossen på tøris. Må ikke sendes fredag eller dagen før helligdage
Præanalytisk, praksis
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
1 år
1 d
1
lilla3S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)