Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Disialotransferrin [CDT];Transf.(P)

Navne
Disialotransferrin [CDT];P
Disialotransferrin [CDT];P
P-Disialotransferrin [CDT]
Transferrin(P)—Disialotransferrin; stoffr.(IFCC 2016) = ? %
Koder
NPU57406
CDT. (version 1)
Udførende laboratorium

Påvisning af stort alkoholforbrug de seneste 1-2 uger før blodprøvetagning. Kontrol af behandling for alkoholmisbrug.

Forhøjede værdier ses sædvanligvis efter indtagelse af mere end 5 - 7 genstande (60 - 85 gram alkohol) dagligt i 1-2 uger. Specificiteten af analysen er meget høj. Det vil sige at forhøjede værdier stort set kun ses ved svært alkoholforbrug.
Sensitiviteten af analysen er moderat. Det vil sige at normale værdier ikke sikkert udelukker stort alkoholforbrug.

Enhed: procent

Kronisk aktiv hepatitis, primær biliær cirrose, svær leverinsufficiens, carbohydrat-deficient glykoprotein syndrom og cystisk fibrose kan medføre forhøjede værdier. Falsk forhøjelse ses også ved bakterielt forurenede prøver.

Analysen kan anvendes til kontrol under et behandlingsforløb. Ved alkoholabstinens normaliseres CDT i løbet af 2-3 uger (halveringstiden af CDT er 1-2 uger).

Genetiske varianter af transferrin kan vanskeliggøre bestemmelsen (dette oplyses i så fald i svaret).

Antabus har i sig selv ingen indflydelse på måleværdierne af CDT.

Målinger af CDT kan kombineres med målinger af andre markører for et højt alkoholforbrug. 

Analysen er ikke velegnet til generel populations-screening for højt alkoholforbrug, da der ikke er god korrelation mellem niveauet af CDT og størrelsen af alkoholforbruget.

Præanalytisk generelt
2 mL (min. 1 mL)
Serum
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
StuetempKølFrys
Ubehandlet4 t
Centrifugeret (gel)
Afpipetteret2 d 7 d Flere år
Præanalytisk, hospital
Prøvebehandling
Henstår til koagulering i min 30 minutter. Standardcentrifugeres (ca 2100 rcf, i 10 min). Afpipetteres. Fryses
1 stk rød6S

roed6S thumb6 mL. Clot-activator. Rød prop, sort ring.

Sendes frossen på tøris
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan ikke tages og indsendes fra praksis.
1 mL
Flere år
7 d
2 d
4 t
1
rød6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)