Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

De mest anvendte analyser ifm. lumbalpunktur på Bornholms Hospital

(Oplys DECT-nr på prøvetagende læge ved bestilling)

Spinalprøver

NPU-kode kan der søges på i SP
Analysekoden i Labka, står med fed skrift

Tilhørende blodprøver

NPU-kode kan der søges på i SP
Analysekoden i Labka, står med fed skrift

"Alm." spinalvæskeundersøgelse
(Indeholder leukocyttælling, erytrocyttælling, glukose, lactat, protein samt vurdering af udseende

CEREBROSPINALVÆSKE GRUPPE;CSV
NPU14911 (CSV)

Svar på celletælling, vil blive ringet til prøvetagende læge, hvis Leukocytter;Csv > 5

GLUKOSE;P NPU02192 (GLU
og
LACTAT;P(vB) NPU03944 (LACTAT)


(Analysering skal foregå på ABL og blodprøve skal udtages indefor ± 1 time)

Herpes (HSV) og Varicella Zoster (VZV)

HSV+VZV-AB(IGG) GRUPPE;CSV/P
DNK35281 (CSVHSVVZV)

Bestilling udløser automatisk blodprøve samt spinalprøve.

Der vil derfor være spinalprøver og blodprøver på samme rekvisition, hvilket normalt ikke er ”tilladt”.)

TBE

TICK-BORNE ENCEPHALITISVIRUS(RNA);CSV
NPU27695 (CSVTBE)

TICK-BORNE ENCEPHALITISVIRUS(RNA);P
NPU27614 (TICKBORNA) (EDTA-blod (lilla6S))

Ønskes "kun" antistofbestemmelse i blodprøve – altså ingen spinalprøve, bestilles kun NPU17637

Borrelia

BORRELIA BURGDORFERI-AB (LISTE);PT
DNK05348 (CSVBORRP)

Tilhørende blodprøve (BORRKMA) medbestilles automatisk (serum-gelglas (rød4G)).
(Der vil derfor være spinalprøver og blodprøver på samme rekvisition, hvilket normalt ikke er ”tilladt”.)

Syfilis

STANDARD TEST SYFILIS  FULD US. INTRATEKAL SYNTESE;PT
DNK35912 (SYFILFULD) (serum (rød6S))

Tilhørende spinalprøve (CSVSYFILF)  medbestilles automatisk.
(Der vil derfor være spinalprøver og blodprøver på samme rekvisition, hvilket normalt ikke er ”tilladt”.)

IgG-index

IMMUNGLOBULIN G/ALBUMIN-RATIO;CSV/P
NPU19811 (CSV/PIGG)

(Skal sendes på prøvetagningsdagen (mandag-fredag), ellers fryses og sendes næstkommende hverdag på tøris)

ALBUMIN;P NPU19673 (ALB)
og
IMMUNGLOBULIN G;P NPU19814 (IGG)

(Blodprøver skal udtages inden for ±24 timer)

Oligoklonale bånd

IMMUNGLOBULIN-OLIGOKLONI;CSV
NPU17076 (CSVOLIGO)

OBS: skal tages i polypropylen-glas

 (Prøver sendes ikke fredag og dagen før helligdage, men står til næstkommende hverdag.)

IMMUNGLOBULIN-OLIGOKLONI;P
NPU53977 (POLIGO) (serum (rød6S))

Hæmoglobinderivater (Xantochromi)

HÆMOGLOBIN DERIVATER (XANTOKROMI);CSV
NPU18323 (CSVHBD)

(Beskyttes mod lys – evt. ved indpakning i stanniol e.l.)

 

Creutzfeld-Jakob

14-3-3 PROTEIN;CSV NPU26787 (CSV1433)
og
NEURON-SPECIFIK ENOLASE(NSE);CSV NPU21720 (CSVNSE)
(Analysekoder nedlagt, alternativer pt. ikke fundet.)

PRNP-GEN;DNA
NPU38732 (DNAPRNP) (EDTA (lilla6S))

Demensmarkører (Alzheimer)

Demensmarkører gruppe;Csv
NPU21541 (CSVALZH)

OBS: skal tages i polypropylen-glas

 

Dyrkning og resistens

Dyrkning og resistens
Best/Ord: 10011 (CSVDYRK)
 

Meningitis/encephalitis-udredning

Meningitis/encephalitis DNA/RNA; Csv
Best/Ord: 52011 (MENDNARNA)
 

”Tumorceller”

Rekvireres som patologiprøve, men materiale afleveres på laboratoriet, som forestår behandling og videreforsendelse til patologisk afd. på Rigshospitalet.

I Labka (af bioanalytiker) bestilles BOL00047 (CSVTUMOR)