Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Glucose-6-P-dehydrogenase;Erc(B)

Navne
Glucose-6-phosphat-dehydrogenase;Ercs(B)
Glu.-6-phosp.-dehydrogenase;Ercs(B)
Ercs(B)-Glucose-6-phosphat-1-dehydrogenase
Koder
NPU02205
EG6PSC (version 3)
G6PD, G-6-PDH, GPD

Standardanalysen er en kvalitativ enzymatisk reaktion, til bestemmelse af G6PD-mangel eller nedsat aktivitet i erythrocytterne, defineret som en aktivitet over eller under ca. 20% af normalen.
Ved pågående hæmolyse samt efter blodtransfusion kan den kvalitative analyse være falsk negativ, da nye samt tilførte erythrocytter vil hæve den samlede enzymaktivitet. I disse tilfælde
kan der udføres en genetisk udredning af G6PD-genet. Herudover kan der i særlige tilfælde også udføres kvantitativ analyse. 

0 (Negativ)

Præanalytisk generelt
5 mL (min. 0,5 mL (små børn))
EDTA-blod
Prøvenummer og CPR-nummer
Holdbarhed
Ingen særlige forholdsregler i op til 7 døgn.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Sendes via RH3011
Præanalytisk, praksis
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Lilla/Sort

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

0,5 mL (små børn)
Ingen særlige forholdsregler i op til 7 døgn.
3
lilla6S
6 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)