Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Leptospira(DNA);P

Navne
Leptospira(DNA);P
Leptospira(DNA);P
P-Leptospira;(PCR)
Koder
SSI00065
LEPTOPCR (version 1)
Udførende laboratorium
2-3 hverdage (positive fund ringes)
Leptospirose, Weils syge

Indikation

  1. Mistanke om pågående infektion med Leptospira.
  2. Akut kraftig influenzalignende sygdom opstået efter kontakt med helt frisk ladt urin fra gnavere (især mus og rotter) og inficerede husdyr og landbrugsdyr fx ved arbejde i kloakker og stalde, ved åbne fodersteder og med foder opbevaret uden tilstrækkelig beskyttelse.
  3. Kontakt med ferskvand i områder, der kan være kontamineret med urin fra inficerede dyr. I Danmark gælder dette især åer i bymiljø, kloakarbejde, landbrugsarbejde, dambrugsarbejde, renovationsarbejde og lystfiskeri. I troperne/subtroperne drejer det sig om rafting, jungletrekking, ophold i oversvømmede områder, rismarker og områder med åbne kloakker.
  4. Der er øget forekomst i sommer- og efterårsmåneder, især i perioder med megen nedbør. Transmission kan dog forekomme hele året, især i troperne.
  5. Formodet infektionsbetinget akut nyre- og/eller leverinsufficiens, uforklarlige petekkier og /eller uveitis.

Kan også udføre på andet materiale - se vejledning hos SSI.

Pris: 1315 kr
Præanalytisk generelt
5 mL
EDTA-blod
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Opbevares på køl ind til forsendelse.
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Alm. postforsendelse m. transportordning
Præanalytisk, praksis
Analysen kan ikke rekvireres via WebReq. På hotelrekvisitioner fra f.eks. hospitalsambulatorium, vil den dog figurere
Kan tages og indsendes med transportordningen.
1 stk 6 Lilla/Sort

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Opbevares på køl ind til forsendelse.
1
lilla6S
6 Lilla/Sort
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)