Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Ringegrænser

På nedenstående analyser, vil der altid blive ringet svar til rekvirenten, hvis svaret falder udenfor kriterierne vist i skemaet.

Analyse Ringes hvis  Bemærk
Amitriptylin+nortriptylin;P > 1200 nmol/L Udføres ikke på BoH
Bilirubin kojugeret;P > 17 μmol/L Udføres ikke på BoH
Calcium;P > 3,50 mmol/L  
Calcium-ion frit (pH=7,4);P > 1,75 mmol/L  
Carbamazepin;P > 75 μmol/L Udføres ikke på BoH
Kreatinkinase;P > 15000 U/L  
Clomipramin+desmethylclomipramin;P      > 1200 nmol/L      Udføres ikke på BoH
Clozapin;P > 3000 nmol/L Udføres ikke på BoH
Digoxin;P > 3,0 nmol/L  
Dosulepin+northiaden;P > 700 nmol/L Udføres ikke på BoH
Fosfat;P < 0,30 mmol/L  
Glukose;P < 2,6 mmol/L
> 25,0 mmol/L
 
Hæmoglobin;B < 4,0 mmol/L  
Imipramin+desipramin;P > 1200 nmol/L Udføres ikke på BoH
Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P > 6,0  
Kalium;P < 2,5 mmol/L
> 6,0 mmol/L
 
Lamotrigin;P > 75 μmol/L Udføres ikke på BoH
Leukocytter; B < 1,0 x 109/L
> 100 x 109/L
 
Leukocytter;Csv > 10 x 106/L  
Levetiracetam;P > 250 μmol/L Udføres ikke på BoH
Lithium;P > 1,2 mmol/L  Udføres ikke på BoH
Natrium;P < 120 mmol/L
> 160 mmol/L
 
Neutrofilocytter;B < 0,50 x 109/L  
Nortriptylin;P > 800 nmol/L Udføres ikke på BoH
Oxcarbazepin;P > 180 μmol/L Udføres ikke på BoH
Phenytoin;P > 110 μmol/L Udføres ikke på BoH
Trombocytter;B < 20 x 109/L  
Valproat;P > 1000 μmol/L Udføres ikke på BoH

 

test