Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Koagulationsfaktor VIII (enz.);P

Tilbydes ikke på Bornholms Hospital. I stedet tilbydes Koagulationsfaktor VIII (enz.);P - NPU28495
Navne
Koagulationsfaktor VIII (enz.);P
Koagulationsfaktor VIII (enz.);P
P-Koagulationsfaktor VIII (enz.)
P—Koagulationsfaktor VIII; arb.stofk.(enz.; IS 97/586; proc.) = ? × 10³ IU/L
Koder
NPU18276
KF8ENZ (version 2)
Enhed: × 10^3 IU/L
Præanalytisk generelt
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
Præanalytisk, praksis
2
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)