Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Eosinofilocytter (mikr.);B

Navne
B-Eosinofilocytter(mikr.)
Koder
EPC00168
eosmik (version 5)
Udførende laboratorium
Dagligt
Eosinofile, eos

Listeanalyse, der indgår i manuel diff. Kan kun rekvireres af Lab efter mislykket maskinel diff.

Del af Leukocyttype (mikr.) gruppe;B - NPU17580, som er den analyse, der skal bestilles
Enhed: × 10^9/L

0 d - 2 måned: 0,01 - 0,9
2 måned - 6 måned: 0,01 - 0,5
6 måned - 14 år: 0,05 - 0,7
14 år - 18 år: 0,03 - 0,6
18 år - 125 år: 0,01 - 0,5

Præanalytisk generelt
EDTA-blod
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
Udstrygning til mikroskopisk differentialtælling skal udføres senest 6 timer efter prøvetagning.
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Præanalytisk, praksis
Analysen findes ikke i WebReq
5
lilla3S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)