Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Leukocyttype (mikr.) gruppe;B

Medbestilles automatisk, og kan ikke bestilles solitært.
Navne
B-Leukocyttype (mikr.) gruppe
B—Leukocyttype; antalk.(liste; mikr.; proc.)
Koder
NPU17580
DIFFMIK (version 1)
Udførende laboratorium
Dagligt
Manuel diff, differentialtælling

Listeheader. Udføres kun hvis maskinel diff ikke kan udføres. 100 Leukocytter differentieres i mikroskop

Rekvireres automatisk efter maskinel diff, der indikerer flag. Hvis Leuko < 1,0 udføres manuel diff kun på forlangende af rekvirent. I disse tilfælde vil der ofte tælles færre end de 100 celler standarden angiver.

Præanalytisk generelt
3 mL (min. 1 mL)
EDTA-blod
Stregkode med prøvenummer
Holdbarhed
Udstrygning inden 6 timer efter prøvetagning
Præanalytisk, hospital
Udstrygning til mikroskopisk differentialtælling skal udføres senest 6 timer efter prøvetagning. Bør snarest herefter fixeres. (På lab)
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Præanalytisk, praksis
Analysen findes ikke i WebReq
Ikke relevant at tage i praksis.
1 mL
Udstrygning inden 6 timer efter prøvetagning
1
lilla3S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)