Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0-9

Lymfocytter (mikr.);B

Navne
B-Lymfocytter(mikr.)
Koder
EPC00172
lymfomik (version 5)
Udførende laboratorium
Dagligt

Listeanalyse, der indgår i manuel diff. Kan kun rekvireres af Lab efter mislykket maskinel diff.

Del af Leukocyttype (mikr.) gruppe;B - NPU17580, som er den analyse, der skal bestilles
Enhed: × 10^9/L

0 d - 2 måned: 1,75 - 9,14
2 måned - 6 måned: 2,14 - 8,99
6 måned - 6 år: 1,83 - 7,85
6 år - 13 år: 1,32 - 4,07
13 år - 18 år: 1,2 - 3,6
18 år - 125 år: 1 - 3,5

Præanalytisk generelt
EDTA-blod
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
Udstrygning til mikroskopisk differentialtælling skal udføres senest 6 timer efter prøvetagning.
1 stk lilla3S

lilla3S thumb 3 mL. K2EDTA. Lilla prop med sort ring.

Præanalytisk, praksis
Analysen findes ikke i WebReq
5
lilla3S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)