Laboratorievejledningen

Prøvetagning - Laboratorie - Bornholms Hospital

Hæmoglobin D;Hb(B)

Navne
Hb(Fe; B)-Hæmoglobin D(Fe);stoffr.
Hb(Fe; B)—Hæmoglobin D(Fe); stoffr. = ?
Koder
NPU10163
hbdfr (version 1)
Udførende laboratorium
Del af Hæmoglobintype gruppe;Hb(B) - NPU17703, som er den analyse, der skal bestilles

<=0

Præanalytisk generelt
Stregkode med prøvenummer
Præanalytisk, hospital
1 stk lilla6S

lilla6S thumb 6 mL. K3EDTA. Lilla prop med sort ring.

Præanalytisk, praksis
Analysen findes ikke i WebReq
1
lilla6S
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)
0 (intet)